top of page
Klimatisatie kleiner.jpg

KLIMATISATIE VAN MORGEN

Hoe draag jij als architect je steentje bij aan de klimaatuitdaging? Tijdens 4 sessies in Wilrijk (Het Rekreatief) gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden rond klimatisatie. Deelnameprijs: 490 euro excl. btw.

Let op: de einddatum werd gewijzigd naar 12 mei.

OVER

De architect heeft in de laatste 15 jaren een belangrijke rol gespeeld in het omzetten van de Europese en Vlaamse wetgeving inzake energieprestatie. Hij of zij weet als geen ander hoe een gebouw zo energiezuinig en comfortabel mogelijk ontworpen en opgebouwd kan worden.  


Toch is het belangrijk om vandaag ook een stap verder te durven gaan. Door reeds in de ontwerpfase de nodige aandacht te spenderen aan verwarming, koeling en ventilatie kunnen we van de klimaatuitdaging een succesverhaal maken. 


Gedurende 4 sessies gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden rond klimatisatie. We verkennen de mogelijkheden om gebouwen te ontwerpen die zowel bestand zijn tegen de klimaatverandering als zelf ook geen grote impact meer hebben op het milieu. De Vlaamse overheid buigt zich momenteel over maatregelen die een versnelling van de energietransitie van gebouwen moet bewerkstelligen. De warmtepomp gaat hierin een steeds belangrijkere rol spelen.


Omdat elk onderdeel een belangrijke rol speelt in de efficiëntie van een warmtepompsysteem vormen de drie essentieelste onderdelen (de bron, de omzetting en het afgiftesysteem > BOA)  het uitgangspunt voor dit lerende netwerk. Ieder onderdeel wordt uitgebreid verkend en verder uitgediept. Aanvullend worden ook een aantal alternatieven en combinatiesystemen behandeld.

VOOR WIE?

Ben je een architect met weinig tot geen ervaring rond deze thematiek, die steeds vaker geconfronteerd wordt met specifieke vragen? Schrijf je dan snel in! De plaatsen zijn beperkt. 

LOCATIE

Wilrijk  | Het Rekreatief: Doornstraat 600, 2610 Wilrijk 

TIMING 

4 maandelijkse sessies van februari t.e.m. mei. Timing van iedere sessie:

18u30  |  Ontvangst met broodjesmaaltijd 
19u00  |  Start sessie 
21u30  | Netwerkmoment 
22u30  |  Einde 

AGENDA 2022

DE IMPACT VAN DE BOUWSCHIL EN DE ROL VAN DE OMGEVING

24/2 Wilrijk

OMZETTING 
Bij wijze van inleiding bekijken we nog even de warmtebalans van een gebouw en staan we stil bij het belang van een warmteverliesberekening (of een realistische inschatting ervan). 
Aan de hand van een voorbeeldcase krijg je de mogelijkheid om zelf een eerste basisconcept warmtepompinstallatie te bepalen en gaan we dieper in op de praktische zaken waar je in de ontwerpfase rekening mee moeten houden:

 • Hoe groot moet de technische ruimte zijn? 

 • Welke wachtleidingen moeten worden voorzien? 

 • Welke voeding is noodzakelijk?

 • Met welk gewicht moet men rekening houden (voor warmtepompinstallaties op zoldervloeren of units op een plat dak)? Enz…

Door Luc Dedeyne (Bouwunie) en Niels en Vandewalle (Revice)

AFGIFTESYSTEMEN, PASSIEVE VS. ACTIEVE KOELING EN VENTILATIE

31/3 Wilrijk

AFGIFTE
Het afgiftesysteem bepaalt niet alleen het comfort van de woning maar speelt ook een grote rol in de efficiëntie of het rendement van het toestel. 
Maar hoe kan dat rendement nu berekend worden, hoe kan ik de bouwheer een efficiënt systeem garanderen en welk afgiftesysteem is daarvoor te verkiezen? 

Aan de hand van een voorbeeldcase bekijken we: 

 • Hoe je als architect een vergelijk maakt tussen de verschillende afgiftesystemen Hoe je zoveel mogelijk rekening kan houden met de wensen van de klant

 • We staan ook stil bij het het belang van regeling

Door Niels Vandewalle (Revice)

VERSCHILLENDE BRONNEN: LUCHT, WATER OF GROND

28/4 Wilrijk

BRON
Als laatste onderdeel van het warmtepompsysteem worden de verschillende mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen in detail bekeken. Daarbij wordt er uitgebreid gekeken naar de voor- en nadelen van de verschillende bronnen en de toepassing ervan. Ook een aantal belangrijk praktische aandachtspunten komen aan bod: 

 • Planning

 • Fasering

 • Vergunningsaanvragen

 • Restricties naar ruimtelijke ordening

 • Geluidsproductie,

 • ...

Door Niels Vandewalle (Revice)

HYBRIDE SYSTEMEN EN COMBINATIETECHNIEKEN

12/5 Wilrijk

Tijdens de laatste sessie van dit lerend netwerk kijken we ook even verder dan de warmtepomp. Welke alternatieve systemen liggen er nog aan de horizon? Welke lijken succesvol, welke hebben nog een lange weg te gaan en welke combinaties en optimalisaties zijn het overwegen waard?

 • Hybride warmtepompen

 • Gasabsorptiewarmtepompen

 • Boosterwarmtepompen

 • WKK

 • Thermische zonnepanelen - zonneboiler

 • Pelletkachels

 • Warmtepompboiler

 • ...

Door Luc Dedeyne (Bouwunie)

Hoofdfoto: Groen Steenbrugge, Architecten Groep III - © Marc Sourbron

bottom of page