LERENDE
NETWERKEN?

De Lerende Netwerken van NAV zijn themagebonden trajecten waarbij vaste groepen architecten elkaar maandelijks ontmoeten. Afhankelijk van het traject zijn er 4, 5 of 6 maandelijkse bijeenkomsten. In een open sfeer is het mogelijk om kennis en beroepservaringen uit te wisselen met collega’s. Op elke sessie is een expert-gastspreker uitgenodigd die vertrouwd is met de praktijk.

1

SCHAALVERGROTING

Wanneer groeien resulteert in werken met medewerkers. Hoe ga je hiermee om?

2

ONDERNEMERSATELIER

Als architect counter je gemakkelijk creatieve uitdagingen, maar hoe ga je om met ondernemersvraagstukken? 

3

ATELIER LUX

Een lichtbad voor de architect met focus op comfort & welzijn van gebruikers.

4

BIMPLANTATION

Wat kan BIM betekenen voor jouw architectenkantoor? Hoe ga je ermee aan de slag? Welke acties zijn hiervoor nodig en hoe zet je de theorie van de opleiding om in de praktijk?

5

KLIMATISATIE VAN MORGEN

Hoe draag jij als architect je steentje bij aan de klimaatuitdaging? 

6

ARCHI-TECH

Als architect aan de slag met 3D-scanning, virtual & augmented reality.

HEB JE EEN VRAAG?

Voor Ondernemersatelier en Schaalvergroting kan je steeds terecht bij Kaat Paepe via kaat.paepe@nav.be.

Voor Atelier LUX, BIMplantation en Klimatisatie van morgen kan je terecht bij Martina Skrivanova via martina.skrivanova@nav.be