top of page
staal smaller 3.jpg

STABILITEIT

Wat moet je als architect weten over stabiliteit om efficiënt samen te werken met een stabiliteitsingenieur? Zes sessies in Gent of Leuven, én een halve dag individuele begeleiding. Deelnameprijs: 590 euro excl. btw. 

OVER

Als architect ben je eindverantwoordelijke van het ontwerp tot en met de uitvoering. Een deel van die verantwoordelijkheid kan je uitbesteden aan externe adviseurs, zo ook stabiliteit. Maar het blijft je taak om het werk van de stabiliteitsingenieurs na te zien en juist te interpreteren. 

Daarom gaan we in dit lerend netwerk samen aan de slag met stabiliteitsingenieurs om van hen te leren wat je als architect moet weten over stabiliteit in je ontwerp. We leggen de basis voor een goede samenwerking. Met welke vuistregels moet je rekening houden bij je schetsontwerpen? Wat heeft de stabiliteitsingenieur van je nodig om een eerste voorontwerp te kunnen maken? Hoe interpreteer je de plannen van de stabiliteitsingenieur? Waar moet je op letten bij de uitvoering van de werken? Wanneer moet je de tussenkomst van de stabiliteitsingenieur vragen?   

In elke sessie gaat er bijzondere aandacht naar het interpreteren van plannen, meetstaten en bestekken. We werken in groepjes aan één of meerdere cases. Als deelnemer ga je op zoek naar antwoorden op vragen recht uit de praktijk. Zo zetten we de theorie om in direct toepasbare kennis. 

VOOR WIE?

Voor elke (beginnende) architect die stabiliteitsplannen correct wil interpreteren en de nodige kennis wil opdoen over stabiliteit om vlot samen te werken met de stabiliteitsingenieur. 

KIES EEN LOCATIE

Gent  |  Zebrastraat: Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Leuven  |  Provinciehuis: Provincieplein 1, 3010 Leuven

TIMING 

6 maandelijkse sessies van januari t.e.m. april. Timing van iedere sessie: 

18u30  |  Ontvangst met broodjesmaaltijd 
19u00  |  Start sessie 
21u30  | Netwerkmoment 
22u30  |  Einde 

AGENDA 2023

GRONDMECHANICA

26/1 Gent | 2/2 Leuven

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de basisprincipes van grondmechanica. We geven de grondbeginselen mee in een theoretisch deel. Vervolgens gaan we dieper in op het sonderingsverslag. Wat moet je aanvragen bij het sonderingsbureau? Wanneer is een sondering noodzakelijk? Hoe interpreteer je het sonderingsverslag? Aan de hand van vier cases zetten we de theoretische kennis om in de praktijk.   

Door Koen Duyck (Doorgrond)

FUNDERINGEN

16/2 Gent | 2/3 Leuven

We bespreken verder de basisprincipes van grondmechanica en behandelen de verschillende funderingstypes. Wanneer kies je voor welk funderingstype? Wat kan je zelf doen en waar heb je sowieso een stabiliteitsingenieur voor nodig? Je leert samen met collega’s een sonderingsverslag interpreteren en neemt funderingsplannen onder de loep waarbij je samen het antwoord zoekt op verschillende vragen uit de praktijk. 

Door Koen Duyck (Doorgrond) 

INLEIDING TOT BOUWEN MET BETON

23/3 Gent | 30/3 Leuven

In deze sessie gaan we dieper in op de basisbeginselen van lastendalingen en stabiliteit in het algemeen. Wat zijn de basisprincipes waar je rekening mee moet houden? Wanneer zijn extra balken of kolommen een noodzaak? Hoe wordt een lastendaling gemaakt en met welke soortelijke gewichten hou je dan rekening? Daarnaast gaan we ook al in op bouwen met beton. Wanneer en waarom kies je voor beton? Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer kies je voor prefab beton en wanneer voor stortklaar beton? We zoomen in op de soorten beton, inclusief de alternatieve soorten zoals circulair, zelfverdichtend, vezelbeton, zelfhelend en isolerend beton.

Door VK Architects + Engineers

BETONELEMENTEN

20/4 Gent | 27/4 Leuven

Hoe maak je een inschatting van wat nodig is voordat een stabiliteitsingenieur is aangesteld? We leren hoe een kelder opgebouwd wordt en waar je moet op letten. Daarnaast leren we hoe je de stabiliteitsplannen van kolommen en balken moet interpreteren. Ook wanden en vloerplaten komen aan bod. Wanneer moeten wanden in gewapend beton uitgevoerd worden? Welke vloertypes bestaan er? En hoe zit dat dan met geprefabriceerd beton?  

Door VK Architects + Engineers

STAAL

11/5 Gent | 25/5 Leuven 

Tijdens deze sessie draait alles rond staal: wanneer is dit de beste keuze en waarom? Wat zijn de voor- en nadelen? Keuze van stalen liggers en kolommen? Rond, vierkant of rechthoekig profiel, gevuld met beton of niet? We bekijken uitvoeringsdetails van verbindingen en staan stil bij de brandveiligheid. Wat zijn de vuistregels en hoe dimensioneer je geprofileerde platen bij draagvloeren? 

Door VK Architects + Engineers

HOUT

8/6 Gent | 13/6 Leuven 

In de laatste sessie staan we stil bij hout: wanneer kies je het best voor hout en wat zijn de voor- en nadelen? Hoe worden liggers gelamelleerd hout gedimensioneerd en met welke vuistregels moet je rekening houden? Hoe ontwerp je zelf een houtskeletbouw en hoe dimensioneer je de balken, kolommen en liggers? Wat zijn de vuistregels voor CLT? 

Door BAST architects & engineers

bottom of page