top of page
52738289956_381538a42f_k.jpg

OVERHEIDSOPDRACHTEN BINNENHALEN

Hoe bouw je een goed dossier op als architect?

5 sessies in Gent of Berchem. Met scherpe inzichten om je kandidatuur te versterken. Tegelijk ontdek je hoe je intern een correcte analyse maakt van zo’n opdracht.

Deelnameprijs: 440 euro excl. btw. 

OVER

Tijdens deze sessies leer je hoe je een correcte analyse maakt van de informatie uit overheidsopdrachten. Liggen de voorwaarden in lijn met het kantoorbeleid? Dan kan je vol overtuiging je dossier opmaken en meedingen voor de overheidsopdracht.

We lichten toe hoe je zo’n dossier opmaakt samen met je ereloonberekening. Vanuit verschillende invalshoeken (architect en opdrachtgever) krijg je inzichten hoe je een sterk resultaat aflevert, waardoor je kansen vergroten om de opdracht binnen te halen.

VOOR WIE?

Voor architecten die willen starten met mee te dingen voor architecturale overheidsopdrachten of die na enkele pogingen bredere inzichten willen verkrijgen.

KIES EEN LOCATIE

Gent  |  Zebrastraat: Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Berchem  |  Bluepoint: Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

TIMING 

5 maandelijkse sessies van februari t.e.m. juni. Timing van iedere sessie: 

18u30  |  Ontvangst met broodjesmaaltijd 
19u00  |  Start sessie 
21u30  | Netwerkmoment 
22u30  |  Einde 

AGENDA 2024

AANSTELINGSPROCEDURES - JURIDISCHE SESSIE

08/02 Berchem | 20/02 Gent

Overheidsopdrachten vragen een andere aanpak t.o.v. private opdrachten. In deze sessie gaan we toelichten met welke regelgeving er rekening moet gehouden worden. Bij het overlopen van de relevante procedures kijken we naar wat deze inhouden en welke verantwoordelijkheden ze met zich meebrengen.

Door advocaat Joris Wouters (GSJ advocaten)

SCREENING OVERHEIDSOPDRACHTEN + OPMAAK DOSSIER SELECTIEFASE - PRAKTISCHE SESSIE

07/03 Berchem | 19/03 Gent

Het ontwerp is één ding maar hoe pak je je dossier goed aan? Voorbereiding is de formule tot succes. Deze bouw je op vanuit de meegedeelde informatie. Hierbij wordt er getoond waar je wedstrijden kan terugvinden en hoe je de aanbestedingsdocumenten analyseert. Wanneer je de beslissing hebt genomen om deel te nemen kan je beginnen aan je dossier. De sprekers geven vanuit hun ervaringen een overzicht van wat een goed dossier inhoudt om een sterk dossier te kunnen indienen.

Door architecten Michiel Verhaverbeke (POLO.) & Wesley Lanckriet (U/Define)

FINANCIËLE ASPECTEN - PRAKTISCHE SESSIE

18/04 Berchem | 23/04 Gent

We keren even terug naar de aanbestedingsdocumenten om te kijken wat er in staat rond het ereloon. Hierbij wordt er aangegeven hoe de wegingsfactor van het ereloon goed geïnterpreteerd dient te worden. Aan de hand van deze informatie gaan we over tot de ereloonberekening in het kader van wedstrijden die toch wel verschilt van een private opdracht. Samen met deze berekening komen ook de regels rond indexering, onvoorzienbare omstandigheden en opdrachtwijzigingen aan bod.

Door architecten Nele Coppieters (Detoo Architects) & Michiel Verhaverbeke (POLO.) 

D&B SAMENWERKINGEN - VISIE VAN DE AANNEMER

16/05 Berchem | 21/05 Gent

We laten de aannemer aan het woord en komen te weten wat de voor- en nadelen zijn van D&B-projecten. Waarom zou je als architect deelnemen aan D&B-projecten? Wat zijn de aandachtspunten bij dergelijke samenwerkingen? We komen ook te weten hoe de aannemer het aanpakt en probeert ieders belangen te behartigen. Een aantal praktijkvoorbeelden zullen dit verduidelijken.

Door Bart Coenegrachts (Hoofd projectleiding Ontwikkeling en D&B – Dethier) 

AANBESTEDINGSPROCEDURE DOOR DE OGEN VAN EEN OPDRACHTGEVER

13/06 Berchem | 18/06 Gent

Tijdens deze laatste sessie laten we het afdelingshoofd bouwprojecten bij het facilitair bedrijf aan het woord. Er zal een inkijk gegeven worden hoe de opdrachtgever naar een dossier kijkt en een beslissing neemt. Wanneer je weet wat de opdrachtgever belangrijk vindt om een beslissing te nemen weet je welke richting je uit moet bij de opmaak van je dossier. Zoals vaak: informatie is alles.

Door Lieve Van Medegael (Afdelingshoofd Bouwprojecten Facilitair Bedrijf)

bottom of page