top of page
circulair smaller.jpg

STARTEN MET CIRCULAIR BOUWEN

Tijdens 6 sessies (Brussel) overlopen we het volledige bouwproces. Ontdek bij elke stap hoe je circulair aan de slag moet. Indien gewenst kan er nog een individueel traject opgestart worden van één halve dag.
Deelnameprijs: 600 euro excl. btw. 

OVER

Circulair bouwen is meer dan kiezen voor één duurzaam materiaal of het hergebruiken van een bouwmateriaal tijdens een renovatie. Maar wat dan meer? En hoe ga je concreet aan de slag?

 

Tijdens dit lerend netwerk onderzoeken we elke stap in het bouwproces. De focus ligt op de praktijk: ontwerpmatige principes waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, goede praktijkvoorbeelden tot in de details, bronnen en tools, argumenten om opdrachtgevers te overtuigen, ...

 

Het doel: de transitie naar een circulaire bouwpraktijk op juridisch, beleidsmatig, ontwerpmatig en technisch vlak in gang zetten zodat dit in de eigen praktijk kan geïmplementeerd worden. Er is steeds ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisselingen. 

Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor inspiratie. We beginnen goed met een projectbezoek aan het nieuwe hoofdkantoor van Aquafin op locatie.

VOOR WIE?

Dit lerend netwerk is geschikt voor bouwprofessionals, met name architecten, die op een kantelpunt staan en/of van plan zijn een eerste eigen circulair project uit te werken en hier concrete houvast in zoeken. Basiskennis wordt aangereikt en de focus ligt op concreet aan de slag gaan in de praktijk.

LOCATIE

Brussel  |  Muntpunt: Munt 6, 1000 Brussel

Tijdens de eerste sessie wijken we uit naar Aartselaar voor een projectbezoek aan het vernieuwde hoofdkantoor van Aquafin. Hier is ook een iets afwijkende timing.

TIMING 

6 maandelijkse sessies van februari t.e.m. juni.

12u00  |  Ontvangst met broodjesmaaltijd + netwerkmoment
13u00  |  Start sessie 
14u30  |  Pauze
15u00  |  Vervolg sessie

16u30  |  Einde

Tijdens de eerste sessie wijken we uit naar Aartselaar voor een projectbezoek aan het vernieuwde hoofdkantoor van Aquafin. Hier is ook een iets afwijkende timing.

AGENDA 2024

PROJECTBEZOEK AQUAFIN

05/02 Aartselaar

Het volledige bouwproces door de lens van de architect. Wat waren de ambities en waren die gelijklopend tussen de verschillende partners. Daarnaast komen de uitdagingen aan bod en hoe hiermee werd opgegaan. Naast een presentatie is er ook tijd voor een uitgebreide rondleiding.

Door Stéphanie Collier (B-architecten)

DE CIRCULAIRE AMBITIE BEPALEN

29/02 Brussel

Beginnen doen we met een inleiding over wat circulariteit nu echt is en waarom de transitie noodzakelijk is. We overlopen de Belgische en Europese doelstellingen en toetsen die aan de geschiedenis, die misschien meer circulair is dan je denkt. Daarnaast tonen we hoe ene circulaire strategie of visie moet opgebouwd worden en hoe je een de circulaire haalbaarheid van een project kan checken. Komt jouw ambitie niet overeen met die van de opdrachtgever of is die sceptisch? Daar zoeken we ook naar oplossingen en argumenten voor.

Door Tom Schoonjans (Rotor)

EEN TEAM SAMENSTELLEN

28/03 Brussel

Samenwerken is belangrijk, zeker in het circulaire bouwproces. Er wordt ingegaan op de  verschillende samenwerkingsvormen en welke beter geschikt zijn. Hoe doorbreek je de traditionele driehoek van aannemer-opdrachtgever-architect? De focus ligt ook op het vinden van de juiste partners. Om het verhaal volledig te maken, wordt er ook ingegaan op de juridische aandachtspunten.

Door ir.-arch. Joost Declercq (Archipelago) en advocaat Bart Goossens (GSJ advocaten)

CIRCULAIR ONTWERPEN

25/04 Brussel

We nemen de circulaire ontwerpstrategieën kritisch en context-afhankelijk onder de loep aan de hand van concrete cases. Met de focus op:

  • De ruimte als grondstof

  • Bouwknopen

  • Materialen

  • Technieken

  • Code van goede praktijk

Door Filip Van Langenhove (Odisee)

MILIEU-IMPACT METEN

23/05 Brussel

In kaart brengen van de meetbaarheid van circulaire ontwerpstrategieën. Tijdens deze sessie worden concrete voorbeelden en tips gegeven hoe je best aan de slag gaat met TOTEM voor eigen projecten. Daarnaast hebben we het ook over EPD, het materialenpaspoort, integratie in de woningpas, ...​

Door ir. Koen Van Delsen (murmuur architecten)

CIRCULAIR AANBESTEDEN EN BOUWEN

20/06 Brussel

​In de laatste sessie wordt gefocust op de laatste stap in dit proces: aanbesteden en het effectieve bouwen zelf.  Er wordt dieper ingegaan op:

  • Budgetcontrole

  • Aandachtspunten in de vergunningsprocedure

  • Het uitvoeringsdossier

  • Het bouwproces: tijdslijn en aandachtspunten

  • Het beheren van materiaalstromen

Door ir.-arch. Jona Van Steenkiste (Bureau Bouwtechniek)

bottom of page